Lien Degryse

logopediste, focusondersteuner

Katleen Vanden Driessche

logopediste, leerkracht Wiskunde/Wetenschappen

Stefanie Rabaut

ergotherapeut, ondersteuner lager en secundair onderwijs

Jolien Van der Haegen

logopediste, ondersteuner lager en secundair onderwijs

Nele Jans

logopediste, zorgcoördinator

Karina De Koster

leerkracht lager onderwijs, zorgleerkracht