Lien Degryse

logopediste, focusondersteuner

Katleen Vanden Driessche

logopediste, leerkracht Wiskunde/Wetenschappen

Stefanie Rabaut

ergotherapeut, ondersteuner lager en secundair onderwijs

Lynn Van Imp

logopediste, ondersteuner lager en secundair onderwijs


Jolien Van der Haegen

logopediste, ondersteuner lager en secundair onderwijs

Liesbeth Roelandt

Logopediste

Annelies De Brabanter

leerkracht lager onderwijs, specialisatie zorg verbredend en remediërend leren

Mieke Molnàr

leerkracht secundair onderwijs

Nele Jans

logopediste, zorgcoördinator

Karina De Koster

leerkracht lager onderwijs, zorgleerkracht