Lien Degryse

logopediste, ondersteuner leerlingen secundair onderwijs

Katleen Vanden Driessche

logopediste, leerkracht Wiskunde/Wetenschappen

Stefanie Rabaut

ergotherapeut, ondersteuner lager en secundair onderwijs

Yousra Saidi

logopediste

Jolien Van der Haegen

logopediste, ondersteuner leerlingen lager en secundair onderwijs

Liesbeth Roelandt

logopediste, ondersteuner leerlingen lager en secundair onderwijs

Vanessa Peemans

leerkracht lager onderwijs en lager buitengewoon onderwijs

Mieke Molnàr

leerkracht secundair onderwijs

Nele Jans

logopediste, zorgcoördinator

Karina Decoster

zorgcoördinator