Studiebegeleiding

Geen rustig plekje om je schoolwerk te maken? Weet je niet goed hoe je aan je taken en lessen moet beginnen? Heb je regelmatig wat extra uitleg nodig bij de inhoud van je taken en lessen? Is je agenda eerder een accessoire? Misschien ben je dan wel geholpen met studiebegeleiding. We werken in kleine groepjes aan het leren zelfstandig plannen en organiseren van je schoolwerk. Je kan bij de begeleider terecht met je inhoudelijke vragen. We gaan op zoek naar een goede methode om je leerstof te verwerken.

Uurschema

woensdag

15u-17u: studiegroepjes met focus op spelling, lezen of rekenen (wordt ingevuld al naargelang de aanmeldingen)

donderdag

16u30-17u30: huiswerkbegeleiding

17u30-18u30: huiswerkbegeleiding


Tarieven

studiegroepjes: 150 euro voor een volledig trimester (1 uur per week)

individuele studiebegeleiding: 35 euro per uur (op afspraak)

Een groepje wordt opgestart wanneer er minstens 3 inschrijvingen zijn.