Wat is logopedie?

Logopedische begeleiding omvat de behandeling van primaire taalstoornissen, leerproblemen en leerstoornissen, articulatieproblemen, stemproblemen en myofunctionele stoornissen. Na een intakegesprek en een testing worden de logopedische noden bepaald en wordt het therapieplan uitgestippeld. De logopedisten van De Klasbak zijn geconventioneerd, zij werken volgens de tarieven die door het RIZIV worden bepaald. Er wordt steeds nauw samengewerkt met de school, het CLB en eventueel andere disciplines (kinesist, psycholoog, arts, ondersteuners,...).

Procedure opstart

  • doorverwijzing via school, CLB, tandarts,... of op eigen initiatief

  • intakegesprek met de logopedist(e)

  • voorschrift vragen bij een pediater of NKO-arts voor het opstellen van een logopedisch bilan

  • logopedist(e) doet testing en maakt bilan op

  • pediater of NKO-arts schrijft op basis van bilan de logopedische sessies voor

  • voorschrift aan de logopedist(e) bezorgen en zij/hij vraagt de terugbetaling bij de mutualiteit aan

Tarieven

  • Bilan opstart: €34,28

  • Evolutiebilan: €48,86

  • Individuele zitting 30 minuten: €29,28

  • Individuele zitting 60 minuten: €58,81