Taallesjes

Anderstalige kinderen hebben het in de lagere school vaak moeilijk om de lessen te volgen omwille van een taalachterstand. Wij willen hierop inspelen door in kleine groepjes van een zestal kinderen taallessen aan te bieden. We werken in drie niveaugroepen en heel concreet (schooltaalwoorden, woordenschat uit de dagelijkse context,…). We overleggen ook met de school en proberen zo ieder kind zo gericht mogelijk te helpen. Door in groepjes te werken leren ze ook veel van elkaar. En het spelelement zal nooit veraf zijn, leren is plezant…

Niveaus

niveau start: letters, woordenschat, korte zinnen


niveau 1: woordenschat, spelling, zinsbouw, lezen, begrijpend lezenUurschema en tarieven

Vanaf november geven we onze taallesjes in een aantal Dilbeekse scholen!

Meer info over waar en wanneer volgt snel!